Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

Světový meteorologický den
23. březen, tj. výroční den, v němž v roce 1950 nabyla účinnosti Dohoda o Světové meteorologické organizaci, která je zakládací listinou této organizace. V tento den všechny met. instituce v členských státech Světové meteorologické organizace propagují na veřejnosti svůj obor v kampani, kterou tématicky řídí Světová meteorologická organizace pod každoročně obměňovaným meteorologicky zaměřeným heslem.
angl: World Meteorological Day slov: Svetový meteorologický deň něm: Weltwettertag m rus: Всемирный Метеорологический День  1993-a2
podpořila:
spolupracují: