Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

doba odběrová
syn. doba vzorkovací – délka časového intervalu, po který se v aerochemických měřeních odebírá jeden vzorek. Měření se pak vztahuje k celému časovému intervalu. V praxi se užívá 30 minut, 1 hodina, 24 hodin, nebo i více (týden, měsíc).
angl: sampling interval slov: doba odberu něm: Beprobungszeitpunkt m, Probenahmezeit f fr: période d'échantillonnage f rus: период отбора (проб)  1993-a2
podpořila:
spolupracují: