Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teploměr plynový
teploměr využívající závislost mezi teplotou, tlakem a objemem plynu. Pracovní prostor přístroje, např. tenkostěnná skleněná nádoba, je naplněn vhodným plynem (kyslíkem, dusíkem, héliem apod.). V tomto pracovním prostoru se měří nejčastěji tlak, a to při konstantním objemu. Teplota se určí ze stavové rovnice. Pro běžná met. měření teploty vzduchu se nehodí.
angl: gas thermometer slov: plynový teplomer rus: газовый термометр  1993-a2
podpořila:
spolupracují: