Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mezopauza
horní hranice oblasti s prudce klesající teplotou (mezosféry). Odděluje mezosféru a termosféru; leží ve výšce kolem 85 km nad zemským povrchem.
Termín zavedl britský přírodovědec S. Chapman v r. 1950. Skládá se z řec. μέσος [mesos] „střední, prostřední“ a lat. pausa „přerušení, ukončení“.
angl: mesopause; slov: mezopauza; něm: Mesopause f; rus: мезопауза  1993-a3
podpořila:
spolupracují: