Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

osvětlení
světelný tok vztažený k jednotce plochy, na niž dopadá. Jednotkou osvětlení je lux [lx], který je definován jako osvětlení plochy, na jejíž každý m2 dopadá rovnoměrně rozložený světelný tok jednoho lumenu [lm]. Viz též luxmetr, izofota.
angl: illumination; slov: osvetlenie; něm: Beleuchtungsstärke f; rus: освещенность  1993-a1
podpořila:
spolupracují: