Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

úsvit
syn. svítání.
angl: dawn, morning twilight; slov: úsvit; něm: Morgendämmerung f; rus: рассвет  1993-a1
podpořila:
spolupracují: