Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

velum
(vel) – jeden z průvodních oblaků podle mezinárodní morfologické klasifikace oblaků. Velum je závojovitý oblak velkého horiz. rozsahu. Vyskytuje se těsně nad nebo přímo na vrcholu jednoho nebo několika kupovitých oblaků, které jím často prorůstají. Vyskytuje se u druhů cumulus a cumulonimbus.
Termín byl přejat z lat. velum, označujícího obecně větší kus nějaké tkaniny, plátna: „závoj; závěs; plachta“.
angl: velum; slov: velum; něm: velum; rus: вуаль  1993-a2
podpořila:
spolupracují: