Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

velum
(vel) – jeden z průvodních oblaků podle mezinárodní morfologické klasifikace oblaků. Velum je závojovitý oblak velkého horiz. rozsahu. Vyskytuje se těsně nad nebo přímo na vrcholu jednoho nebo několika kupovitých oblaků, které jím často prorůstají. Vyskytuje se u druhů cumulus a cumulonimbus.
angl: velum slov: velum něm: velum rus: вуаль  1993-a2
podpořila:
spolupracují: