Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

účinnost kolizní (srážková)
poměr počtu kapek, které se nacházejí v geometrickém objemu vymývaném padající kapkou (kolektorem) a počtu kapek, které na kolektor narazí v důsledku setrvačné a aerodynamické síly působící při obtékání kolektoru vzduchem. Kolizní účinnost lze interpretovat jako pravděpodobnost, že dojde ke srážce kolektoru s menší kapkou, která se náhodně vyskytuje v geometrickém objemu vymývaném kolektorem. Viz též koalescenční účinnost.
angl: collision efficiency slov: kolízna účinnosť něm: Kollisions-Effizienz f rus: эффективность столкновения  2014
podpořila:
spolupracují: