Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teploměr kapalinový
teploměr, pro jehož funkci je využito rozdílné teplotní roztažnosti kapaliny a nádobky. Jako teploměrných kapalin se nejčastěji používá rtuť u rtuťových teploměrů, líh (etylalkohol) u lihových teploměrů, popř. toluen nebo petrolej. U teploměrů kapalinových skleněných se teplota stanoví podle délky sloupce teploměrné kapaliny vytlačené z nádobky do skleněné kapiláry spojené s nádobkou. U teploměrů kapalinových s kovovou nádobkou se využívá pro stanovení teploty velikosti vnitřního tlaku v nádobce.
angl: liquid thermometer slov: kvapalinový teplomer něm: Flüssigkeitsthermometer n rus: жидкостный термометр  1993-a2
podpořila:
spolupracují: