Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

radioaktivita atmosféry umělá
radioaktivita atmosféry vyvolaná lidskou činností, např. nukleárními nebo termonukleárními výbuchy, únikem z jaderných reaktorů, manipulací s radioaktivními materiály apod.
angl: artificial radioactivity slov: umelá rádioaktivita atmosféry něm: künstliche Radioaktivität f rus: искусственная радиоактивность атмосферы  1993-a2
podpořila:
spolupracují: