Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

analýza tlakového pole
synop. rozbor, kterým se studuje prostorové rozložení atm. tlaku pomocí izobar nebo izohyps. Viz též analýza synoptických map.
angl: baric analysis; slov: analýza tlakového poľa; něm: Analyse des Druckfeldes f; fr: analyse du champ de pression f; rus: барический анализ  1993-a1
podpořila:
spolupracují: