Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

analýza tlakového pole
synop. rozbor, kterým se studuje prostorové rozložení atm. tlaku pomocí izobar nebo izohyps. Viz též analýza synoptických map.
angl: baric analysis slov: analýza tlakového poľa něm: Analyse des Druckfeldes f fr: analyse du champ de pression f rus: барический анализ  1993-a1
podpořila:
spolupracují: