Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

dynamika oblaků
část fyziky oblaků a srážek, která aplikuje principy dynamiky kapalin na vývoj oblaků a srážek. Studuje vlastnosti pole proudění v oblaku i v jeho okolí, které jsou důsledkem nehydrostatických změn tlaku vzduchu, a jejichž důsledkem je časově a prostorově proměnné rozložení teploty, vlhkosti a mikrofyzikálních charakteristik oblaku. Viz též mikrofyzika oblaků a srážek.
angl: cloud dynamics slov: dynamika oblakov něm: Wolkendynamik f, Wolkendynamik f fr: dynamique des nuages f rus: динамика облаков  2014
podpořila:
spolupracují: