Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

mapa izoceraunická
v techn. praxi mapa, na níž je znázorněno rozložení četnosti nebo intenzity bouřkové činnosti v dané oblasti pomocí izoceraun. Izocerauny na mapách spojují místa se stejným počtem blesků nebo se stejným počtem dní s bouřkou za určité období. Nejběžnější je znázorňování prům. roč. počtu dní s bouřkou.
angl: isoceraunic chart slov: izoceraunická mapa rus: изокеравническая карта  1993-a1
podpořila:
spolupracují: