Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

křivka rosného bodu
syn. depegram – grafické vyjádření průběhu teploty rosného bodu s tlakem vzduchu (výškou) na termodynamickém diagramu jako výsledek aerologického měření vlhkosti vzduchu. Využívá se pro stanovení dalších vlhkostních charakteristik volné atmosféry. Viz též křivka teplotního zvrstvení.
angl: depegram slov: krivka rosného bodu něm: Taupunktkurve f rus: кривая точки росы  1993-a2
podpořila:
spolupracují: