Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

cyklona retrográdní
cyklona, jejíž směr pohybu má zonální složku opačnou vůči převládající složce zonální cirkulace. Retrográdní cyklona v mírných zeměp. šířkách je proto charakterizována trajektorií cyklony se zápornou zonální složkou, tedy od východu k západu, na rozdíl od typických drah cyklon. Retrográdní cyklony se vyskytují ve stř. Evropě poměrně zřídka a jsou často doprovázeny vydatnějšími dlouhotrvajícími srážkami, jako např. na přelomu května a června 2013.
angl: retrograde low slov: retrográdna cyklóna něm: retrograde Zyklone f rus: депресия с обратным движением fr: dépression rétrograde f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: