Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

frigorigraf
přístroj pro měření a registraci zchlazování (refrigerace). Je tvořen frigorimetrem, registrátorem množství spotřebované el. energie a dalšími pomocnými zařízeními.
angl: frigorigraph slov: frigorigraf rus: фригориграф něm: Frigorigraph m fr: frigorigraphe m, frigorimètre enregistreur m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: