Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

atmosféra suchá a čistá
atmosféra tvořená pouze směsí plynů, které jsou přirozeně přítomné v atmosféře Země a svými vlastnostmi se blíží ideálnímu plynu. Suchou a čistou atmosféru tedy tvoří suchý vzduch bez atmosférických příměsí. Viz též atmosféra čistásložení atmosféry Země chemické.
angl: dry and clear atmosphere; slov: suchá a čistá atmosféra; něm: trockene und reine Atmosphäre f; fr: atmosphère pure et sèche f; rus: сухая и чистая атмосфера  1993-a3
podpořila:
spolupracují: