Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

atmosféra suchá a čistá
atmosféra tvořená pouze směsí plynů, které jsou přirozeně přítomné v atmosféře Země a svými vlastnostmi se blíží ideálnímu plynu. Suchou a čistou atmosféru tedy tvoří suchý vzduch bez vodní páry a znečišťujících příměsí. Viz též složení atmosféry Země chemické.
angl: dry and clear atmosphere slov: suchá a čistá atmosféra něm: trockene und reine Atmosphäre f fr: atmosphère pure et sèche f rus: сухая и чистая атмосфера  1993-a3
podpořila:
spolupracují: