Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pole elektrické v atmosféře
silové pole podmíněné el. napětím mezi zemským povrchem a atmosférou. Vyznačuje se přibližně vert. orientací siločar a za klidného ovzduší intenzitou 130 až 140 V.m–1. El. náboj zemského povrchu se konvenčně označuje jako záporný a náboj atmosféry jako kladný. Pod základnami mohutných oblaků, zejména oblaků druhu cumulonimbus, je intenzita el. pole zvětšena zpravidla o několik řádů a má opačný směr, neboť v dolní části těchto oblaků bývá koncentrován rel. velký záporný náboj. Viz též elektřina klidného ovzduší, elektřina bouřková.
angl: electric field of atmosphere slov: elektrické pole v atmosfére rus: электрическое поле атмосферы něm: elektrisches Feld in der Atmosphäre n  1993-a1
podpořila:
spolupracují: