Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klimageneze
Termín se skládá ze slova klima a z řec. γένεσις [genesis] „zrození, vznik“.
slov: genéza klímy; rus: климатогенез  1993-a2
podpořila:
spolupracují: