Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

klimageneze
slov: genéza klímy rus: климатогенез  1993-a2
podpořila:
spolupracují: