Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

horizont zákalový
horní hranice vrstvy zákalu, která při šikmém pohledu shora působí dojmem souvislého horizontu.
angl: haze horizon slov: zákalový horizont něm: Dunsthorizont m rus: горизонт мглы  1993-a1
podpořila:
spolupracují: