Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

horizont zákalový
horní hranice vrstvy zákalu, která při šikmém pohledu shora působí dojmem souvislého horizontu.
angl: haze horizon; slov: zákalový horizont; něm: Dunsthorizont m; rus: горизонт мглы  1993-a1
podpořila:
spolupracují: