Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

trajektorie blesku
viditelná, zpravidla klikatá dráha blesku. Při rozvětveném blesku se považuje za trajektorii blesku dráha hlavního kanálu blesku, z něhož odbočují větve.
angl: trajectory of lightning; slov: trajektória blesku; něm: Blitztrajektorie f; rus: траектория молнии  1993-a2
podpořila:
spolupracují: