Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

trajektorie blesku
viditelná, zpravidla klikatá dráha blesku. Při rozvětveném blesku se považuje za trajektorii blesku dráha hlavního kanálu blesku, z něhož odbočují větve.
angl.: trajectory of lightning slov.: trajektória blesku rus.: траектория молнии něm.: Blitztrajektorie f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: