Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

fotometrie
vědní obor zabývající se měřením a kvantitativním popisem světla z hlediska jeho účinků na lidské oko. K tomu využívá řadu fotometrických veličin, jako jsou svítivost, světelný tok, jas, (intenzita) osvětlení, osvit apod. Z hlediska meteorologie je důležitá především problematika viditelného záření Slunce a oblohy.
Termín se skládá z řec. φῶς [fós, gen. fótos] „světlo“ a -μετρία [-metria] „měření“.
angl: photometry; slov: fotometria; něm: Photometrie f; fr: photométrie f; rus: фотометрия  1993-a3
podpořila:
spolupracují: