Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

fotometrie
vědní obor zabývající se měřením světelných veličin, jako je intenzita světla, svítivost, jas a osvětlení. Fotometrie v meteorologii věnuje pozornost především světelnému záření Slunce a oblohy.
Termín se skládá z řec. φῶς [fós, gen. fótos] „světlo“ a -μετρία [-metria] „měření“.
angl: photometry slov: fotometria něm: Photometrie f fr: photométrie f rus: фотометрия  1993-a1
podpořila:
spolupracují: