Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

fotometrie
vědní obor zabývající se měřením světelných veličin, jako je intenzita světla, svítivost, jas a osvětlení. Fotometrie v meteorologii věnuje pozornost především světelnému záření Slunce a oblohy.
angl: photometry slov: fotometria rus: фотометрия něm: Photometrie f fr: photométrie f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: