Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

geligraf
dnes již nepoužívané zastaralé označení pro námrazoměr.
Termín se skládá z lat. gelu „mráz“ a z řec. komponentu -γραφos [-grafos], odvozeného od slovesa γράφειν [grafein] „psát“.
angl: ice deposit registrator slov: geligraf něm: Raufrostmesser m fr: givromètre m rus: самописец отложения льда  1993-a3
podpořila:
spolupracují: