Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

geligraf
dnes již nepoužívané zastaralé označení pro námrazoměr.
angl: ice deposit registrator slov: geligraf rus: самописец отложения льда něm: Nebelfrostschreiber m fr: givromètre m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: