Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

instabilita
vlastnost termodynamického systému v rovnovážném stavu, kdy velikost libovolně malé poruchy vložené do systému roste samovolně s časem na úkor vnitřní energie systému. Instabilita v atmosféře se nejčastěji analyzuje vložením poruch spojených s vychýlením vzduchové částice při hodnocení vertikální instability atmosféry nebo s vlnami v pozaďovém proudění při hodnocení baroklinní instability.
angl: instability slov: instabilita rus: неустойчивость něm: Instabilität f  2014
podpořila:
spolupracují: