Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

difluence orografická
syn. difluence topografická – rozbíhavé proudění vzduchu vyvolané orografickou překážkou, které se projevuje zředěním proudnic v určitém směru. Například v závětří hor, za průsmyky v horském masívu, za zúženými údolími orientovanými ve směru proudění a po obtečení horské překážky studeným vzduchem.
angl: orographic diffluence slov: orografická difluencia něm: orographische Diffluenz f rus: орографическая диффлюэнция  1993-a2
podpořila:
spolupracují: