Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

propustnost atmosféry
syn. transmitance – v meteorologii schopnost atmosféry propouštět elmag. záření. V užším odb. smyslu je propustnost atmosféry definována jako poměr intenzity záření, které prošlo atmosférou nebo její určitou vrstvou, k počáteční intenzitě. Propustnost atmosféry se zpravidla vztahuje k jednotlivým spektrálním oblastem (ultrafialové, viditelné, infračervené záření) nebo spektrálním pásmům vymezeným krajními vlnovými délkami. V oboru viditelného záření se místo o propustnosti někdy mluví o průzračnosti atmosféry. Synonymy propustnosti atmosféry převzatými z angličtiny jsou transparence, transmitance, zatímco opakem je opacita.
angl: atmospheric transmittance, atmospheric transparency slov: priepustnosť atmosféry rus: прозрачность атмосферы, проницаемость атмосферы něm: atmosphärische Transparenz f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: