Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

purga
regionální označení pro silnou sněhovou vánici v tundrových oblastech sev. Evropy a především sev. Sibiře v zimě. Název pochází z karelského slova „purgu“ nebo finského „purku“. Viz též blizard, buran, burga.
angl: poorga, purga slov: purga něm: Purga m rus: пурга  1993-a1
podpořila:
spolupracují: