Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

minimum absolutní
nejnižší hodnota meteorologického prvku zaznamenaná na met. stanici nebo v určité oblasti za dlouholeté období, zpravidla však od počátku měření. Abs. minimem se vždy rozumí nejnižší hodnota vztažená k celému roku, jinak hovoříme o absolutním minimu měsíčním, denním apod. Např. na stanici Praha-Klementinum je za období 1775–2010 absolutní minimum teploty vzduchu –27,6 °C (z 1. 3. 1785). Viz též amplituda absolutní, extrém.
angl: absolute minimum of meteorological element; slov: absolútne minimum; něm: absolutes Minimums n; rus: абсолютный минимум метеорологического элемента  1993-a3
podpořila:
spolupracují: