Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

kontinentalita klimatu termická
zákl. druh kontinentality klimatu, podmíněný specifickými tepelnými vlastnostmi aktivní vrstvy pevniny. Je silně ovlivněna tvary reliéfu, přičemž je větší v údolích a kotlinách než na hřebenech hor. Projevuje se především velmi výrazným ročním chodem teploty vzduchu i zvýrazněním jejího denního chodu, s výskytem ročního maxima i minima brzy po slunovratech. Míru termické kontinentality, resp. oceánity klimatu lze zjednodušeně vyjádřit pomocí prům. roční amplitudy teploty vzduchu, ta je nicméně ovlivňována i radiačními faktory, proto místa s různou zeměp. šířkou musí být porovnána pomocí některého indexu kontinentality.
angl: thermal continentality of climate; slov: termická kontinentalita klímy; něm: thermische Kontinentalität f; rus: термическая континентальность климата  1993-a3
podpořila:
spolupracují: