Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

anemobiagraf
anemograf pracující na aerodyn. principu, vybavený registračním a plovákovým manometrickým systémem. Jeho stupnice rychlostí je zlinearizována pomocí pružin. V Česku se nepoužívá.
Termín se skládá z řec. ἄνεμος [anemos] „vítr“, βία [bia] „síla“ a z komponentu -γραφos [-grafos], odvozeného od slovesa γράφειν [grafein] „psát“.
angl: anemobiagraph slov: anemobiagraf něm: Anemobiagraph m fr: anémobiagraphe m rus: анемобиаграф, аэродинамический анемограф  1993-a3
podpořila:
spolupracují: