Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teploměr "attaché"
[atašé] – rtuťový teploměr připevněný k ochranné trubici rtuťového tlakoměru přibližně v těžišti přístroje. Má nádobku umístěnou tak, aby udával hodnotu co nejbližší teplotě rtuti tlakoměru. Používá se pro redukci údajů tlakoměru na teplotu 0 °C. 
angl: attached thermometer slov: teplomer „attaché rus: термометр-атташе  1993-a2
podpořila:
spolupracují: