Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zárodek vodní kapičky
syn. kapička vodní zárodečná – počáteční stádium vývoje oblačné kapky, které má charakter stabilní částice kapalné vody vznikající z vodní páry při homogenní nebo, v atmosféře častější, heterogenní nukleaci. Velikost a četnost vzniku zárodků závisí na teplotě a přesycení vzduchu vodní párou vzhledem k vodě a při heterogenní nukleaci také na vlastnostech kondenzačních jader. Zárodek vodní kapičky dále spontánně roste difuzí vodní páry do rozměrů oblačných kapek a potom koalescencí do velikosti kapek srážkových.
angl: water droplet embryo; něm: Keim des Wassertropfens m; rus: зародыш водяной капли  2022
podpořila:
spolupracují: