Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

konfluence topografická
angl: topographic confluence; slov: topografická konfluencia; něm: topographische Konfluenz f; rus: топографическая сходимость  1993-a1
podpořila:
spolupracují: