Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

konfluence topografická
angl: topographic confluence slov: topografická konfluencia něm: topographische Konfluenz f rus: топографическая сходимость  1993-a1
podpořila:
spolupracují: