Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

konfluence topografická
angl: topographic confluence slov: topografická konfluencia rus: топографическая сходимость něm: topographische Konfluenz f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: