Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

bouřka nefrontální
slov: nefrontálna búrka; fr: orage de masse d'air m; rus: внутримассовая гроза  1993-a1
podpořila:
spolupracují: