Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

bouřka nefrontální
slov: nefrontálna búrka fr: orage de masse d'air m rus: внутримассовая гроза  1993-a1
podpořila:
spolupracují: