Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mapa výškového větru
mapa, na níž je znázorněno rozložení větru v určité izobarické hladině ve volné atmosféře. Je jednou z výškových map.
angl: upper wind chart; slov: mapa výškového vetra; něm: Höhenwindkarte f; rus: карта высотнoго ветра  1993-a1
podpořila:
spolupracují: