Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

mapa výškového větru
mapa, na níž je znázorněno rozložení větru v určité izobarické hladině ve volné atmosféře. Je jednou z výškových map.
angl: upper wind chart slov: mapa výškového vetra něm: Höhenwindkarte f rus: карта высотнoго ветра  1993-a1
podpořila:
spolupracují: