Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pásy vodní páry absorpční
oblasti ve spektru slunečního nebo dlouhovlnného záření, v nichž se projevuje intenzivní selektivní absorpce záření, působená vodní párou obsaženou v atmosféře. Nejvýznamnější absorpční pásy vodní páry jsou u vlnových délek 1,4; 1,9; 2,7; 6,3 µm a v oblasti vlnových délek větších než zhruba 15 µm, v níž vodní pára prakticky úplně absorbuje dlouhovlnné záření. Viz též absorpce záření.
angl: water vapour absorption bands slov: absorpčné pásy vodnej pary něm: Absorptionsbande des Wasserdampfes n rus: пояса поглощения водяного пара  1993-a2
podpořila:
spolupracují: