Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

anticyklona kvazistacionární
syn. anticyklona stacionární – anticyklona, která obvykle po dobu několika dní mění svou polohu jen minimálně. Viz též anticyklona kontinentální, anticyklona subtropická.
angl: quasi-stationary anticyclone slov: kvázistacionárna anticyklóna něm: quasistationäre Antizyklone f fr: anticyclone quasi stationnaire m rus: квазистационарный антициклон, неподвижный антициклон  1993-a2
podpořila:
spolupracují: