Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

meteorologie kosmická
starší označení pro část meteorologie, která studuje jevy, vyskytující se úplně nebo zčásti mimo atmosféru Země. V současné době se tento termín neužívá a uvedené problémy jsou zahrnuty do pojmů družicová meteorologie a kosmické počasí.
angl: cosmical meteorology slov: kozmická meteorológia rus: космическая метеорология něm: kosmische Meteorologie f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: