Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

meteorologie kosmická
starší označení pro část meteorologie, která studuje jevy, vyskytující se úplně nebo zčásti mimo atmosféru Země. V současné době se tento termín neužívá a uvedené problémy jsou zahrnuty do pojmů družicová meteorologie a kosmické počasí.
angl: cosmical meteorology slov: kozmická meteorológia něm: kosmische Meteorologie f rus: космическая метеорология  1993-a3
podpořila:
spolupracují: