Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

měřič propustnosti
slov: merač priepustnosti rus: измеритель пропускания  1993-a1
podpořila:
spolupracují: