Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

ablace
proces povrchového i vnitřního ubývání sněhové pokrývky nebo ledovce prostřednictvím tání nebo sublimace. Viz též klasifikace klimatu geomorfologická, čára firnová, akumulace sněhu.
Termín pochází z lat. ablatio „odstranění“, které je odvozeno od slovesa auferre „odnášet, odstraňovat“ (z ab- „od-“ a ferre „nést“).
angl: ablation slov: ablácia něm: Ablation f fr: ablation f rus: абляция  1993-a3
podpořila:
spolupracují: