Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

ablace
proces povrchového i vnitřního ubývání sněhové pokrývky nebo ledovce prostřednictvím tání nebo sublimace. Viz též klasifikace klimatu geomorfologická, čára firnová, akumulace sněhu.
Termín pochází z lat. ablatio „odstranění“, které je odvozeno od slovesa auferre „odnášet, odstraňovat“ (z ab- „od-“ a ferre „nést“).
angl: ablation; slov: ablácia; něm: Ablation f; fr: ablation f; rus: абляция  1993-a3
podpořila:
spolupracují: