Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

ablace
proces nebo velikost povrchového i vnitřního ubývání sněhové pokrývky, ledu nebo ledovce táním nebo sublimací, popř. pádem sněhových lavin nebo telením ledovce. Viz též klasifikace klimatu geomorfologická, čára firnová, akumulace sněhu.
angl: ablation slov: ablácia něm: Ablation f rus: абляция fr: ablation f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: