Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

proměnlivost meteorologického prvku intermenzuální
intersekvenční proměnlivost meteorologického prvku měsíc po měsíci. Počítá se z prům. měs. hodnot meteorologického prvku.
angl: intermensual variability of meteorological element; slov: intermenzuálna premenlivosť meteorologického prvku; něm: intermensuelle Schwankung des meteorologischen Elementes f; rus: междумесячная изменчивость метеорологического элемента  1993-a1
podpořila:
spolupracují: