Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

proměnlivost meteorologického prvku intermenzuální
intersekvenční proměnlivost meteorologického prvku měsíc po měsíci. Počítá se z prům. měs. hodnot meteorologického prvku.
angl: intermensual variability of meteorological element slov: intermenzuálna premenlivosť meteorologického prvku něm: intermensuelle Schwankung des meteorologischen Elementes f rus: междумесячная изменчивость метеорологического элемента  1993-a1
podpořila:
spolupracují: