Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

konstanta psychrometrická
angl: psychrometric constant slov: psychrometrická konštanta rus: психрометрическая постоянная něm: Psychrometerkonstante f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: