Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

konstanta psychrometrická
angl: psychrometric constant slov: psychrometrická konštanta něm: Psychrometerkonstante f rus: психрометрическая постоянная  1993-a1
podpořila:
spolupracují: