Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

konstanta psychrometrická
angl: psychrometric constant; slov: psychrometrická konštanta; něm: Psychrometerkonstante f; rus: психрометрическая постоянная  1993-a1
podpořila:
spolupracují: