Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teplota venkovní
ve stavebně tech. praxi označení pro teplotu vzduchu, měřenou na meteorologické stanici, které se užívá pro odlišení od teploty uvnitř budov nebo místností.
angl: external temperature; slov: vonkajšia teplota; něm: Aussentemperatur f; rus: внешняя температура, температура наружного воздуха  1993-a2
podpořila:
spolupracují: