Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teplota venkovní
ve stavebně tech. praxi označení pro teplotu vzduchu, měřenou na meteorologické stanici, které se užívá pro odlišení od teploty uvnitř budov nebo místností.
angl: external temperature slov: vonkajšia teplota něm: Aussentemperatur f rus: внешняя температура, температура наружного воздуха  1993-a2
podpořila:
spolupracují: