Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

rozptyl záření
angl: scattering of radiation slov: rozptyl žiarenia něm: Streuung der Strahlung f rus: рассеяние радиации  1993-a1
podpořila:
spolupracují: