Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

rozptyl záření
angl: scattering of radiation slov: rozptyl žiarenia rus: рассеяние радиации něm: Streuung der Strahlung f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: