Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

sublimace
fázový přechod z pevného skupenství do skupenství plynného, v meteorologii zpravidla přechod ledu do plynné fáze vody – vodní páry. Ve starší literatuře se termín sublimace užívá i u opačného fázového přechodu, tj. růstu ledu přímo z vodní páry a někdy se v tomto případě setkáváme i s nevhodným termínem desublimace. V současné odborné literatuře převažuje v tomto případě termín depozice.
angl: sublimation; slov: sublimácia; něm: Sublimation f; rus: сублимация  1993-a3
podpořila:
spolupracují: