Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

observatoř agrometeorologická
syn. observatoř zemědělsko-meteorologická – pracoviště, kde se kromě běžných meteorologických pozorování provádějí speciální měření a zemědělsko-meteorologický výzkum. Slouží i potřebám zeměď. vědy a praxe. Viz též stanice zemědělsko-meteorologická, meteorologie zemědělská.
angl: agricultural meteorological observatory slov: agrometeorologické observatórium něm: agrarmeteorologisches Observatorium n rus: агрометеорологическая обсерватория  1993-a1
podpořila:
spolupracují: