Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

napětí Reynoldsovo
angl: Reynolds stress slov: Reynoldsovo napätie něm: Reynoldssche Spannung f, Reynolds-Spannung f rus: напряжение Рейнольдса  1993-a1
podpořila:
spolupracují: