Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

napětí Reynoldsovo
angl: Reynolds stress slov: Reynoldsovo napätie rus: напряжение Рейнольдса něm: Reynoldssche Spannung f, Reynolds-Spannung f  1993-a1
podpořila:
spolupracují: