Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pyrheliometr vodní
pyrheliometr využívající k měření přímého slunečního záření přírůstek teploty známého objemu vody protékající přístrojem. Vodní pyrheliometr zkonstruovaný C. G. Abbotem byl standardním pyrheliometrem pro Smithsonskou mezinárodní pyrheliometrickou stupnici.
angl: water flow pyrheliometer; slov: vodný pyrheliometer; něm: Wasserfluss-Pyrheliometer n; rus: водоструйный пиргелиометр  1993-a3
podpořila:
spolupracují: