Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pozorování meteorologické radarové
zjišťování výskytu a kvalit. i kvantit. vyhodnocování radarových odrazů od meteorologických cílů, které jsou zaznamenávány meteorologickými radary. Zjišťuje se zejména rozložení a pohyb srážkové oblačnosti, její intenzita a vertikální mohutnost. Identifikují se oblasti konvektivních bouří a s nimi souvisejících možných nebezpečných povětrnostních jevů (přívalových povodní, krup, apod.).
angl: radar meteorological observation; slov: rádiolokačné meteorologické pozorovanie; něm: meteorologische Radarbeobachtung f; rus: радиолокационное метеорологическое наблюдение  1993-a3
podpořila:
spolupracují: