Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pozorování meteorologické radiolokační
zjišťování výskytu a kvalit. i kvantit. vyhodnocování radiolokačních odrazů od meteorologických cílů, které jsou zaznamenávány meteorologickými radiolokátory. Zjišťuje se zejména rozložení a pohyb srážkové oblačnosti, její intenzita a vertikální mohutnost. Identifikují se oblasti konvektivních bouří a s nimi souvisejících možných nebezpečných povětrnostních jevů (přívalových povodní, krup, apod.).
angl: radar meteorological observation slov: rádiolokačné meteorologické pozorovanie něm: meteorologische Radarbeobachtung f rus: радиолокационное метеорологическое наблюдение  1993-a3
podpořila:
spolupracují: