Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pyrheliometr
přístroj k měření přímého slunečního záření. Přeměňuje energii slunečního záření, prošlou tubusem s malým vstupním otvorem a pohlcenou černým povrchem čidla nebo dutinou, na teplo, které se určuje ze zvýšení teploty absorpčního povrchu, popř. kapalného chladicího média. Pyrheliometry, jejichž údaj lze vyjádřit přímo ve fyz. jednotkách, se nazývají absolutními, rel. pyrheliometry se nazývají aktinometry. Pyrheliometry se často požívají jako referenční etalony pro kalibraci radiometrů pro měření slunečního krátkovlnného záření.
angl: pyrheliometer slov: pyrheliometer něm: Pyrheliometer n rus: пиргелиометр  1993-a3
podpořila:
spolupracují: